Siódme urodzin Weroniki w Bellegardzie - marzec 2007