Miasto Bellegarde i My - 18 grudnia 2006 do 30 wrzesnia 2007