Zwiedzanie CERNu w Genewie


Jedna z wnek rezonansowych przyspieszajacych czastki w poprzednim akceleratorze LEP.
  
¨Fontanna Solarna¨ na trawniku przed restauracja w CERNie.
  
Wielka komora pecherzykowa stosowana do obserwacji zderzen czastek do lat 80-tych w CERNie.